Doradztwo Logistyczne

 

  • Think Logistic Krakw
  • Think Logistic Krakw
  • Think Logistic Krakw
 
Zapewniamy naszym Klientom  pene wsparcie w zakresie usprawnienia logistyki przedsibiorstwa.

Doradztwo logistyczne jest elementem szczególnie istotnym wszdzie tam, gdzie efektywna logistyka ma zasadnicze znaczenie dla wielkoci sprzeday. 
 
Nasze usugi obejmuj nastpujce obszary z zakresu doradztwa logistycznego:
 
  • zarzdzanie magazynem i logistyk
  • optymalizacja kosztów transportu 
  • optymalizacja kosztów magazynowania
  • planowanie strategii logistycznej 
  • tworzenie zintegrowanego acucha w procesie "end to  end"