Magazynowanie

 

 • Think Logistic Krakw
 • Think Logistic Krakw
 • Think Logistic Krakw
wiadczymy usugi zwizane z magazynowaniem towarów wraz z caym pakietem dodatkowych operacji. Nasze magazyny zlokalizowane w Krakowie, okolicach Poznania i Warszawy to nowoczesne obiekty  z moliwoci wysokiego skadowania.

Dysponujemy powierzchniami magazynowymi od 1000-2000 m2, wyposaonymi w rampy rozadunkowe (rozadunek równie z poziomu 0).
 
Zapewniamy  moliwo elastycznego korzystania z powierzchni magazynowych oraz nowoczesny sprzt przeadunkowy.
 
 
 
Oferujemy peen zakres usug logistycznych i magazynowych, który obejmuje:
 
 • rozadunek/ zaadunek (handling)
 • przeadunek towarów (cross docking)
 • skadowanie i przechowywanie towarów
 • paletyzowanie towarów
 • kontrola stanów jakociowych i ilociowych towarów na magazynie
 • zarzdzanie opakowaniami zwrotnymi
 • kompletacja (picking)
 • planowanie dostaw do kocowego odbiorcy zgodnie z wytycznymi Klienta 
 • konfekcjonowanie (co-packing)
 • komisjonowanie (order picking)
 
Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.