Aktualności

Nowa ustawa o transporcie drogowym.
dodane 2013-10-08

Od dnia 15 sierpnia 2013 roku obowizuje nowa ustawa dotyczca transportu drogowego.

Jest to ju druga nowelizacja, po której zosta ostatecznie rozwizany problem licencji na wykonywanie krajowego i midzynarodowego transportu towarów. 

Z czym wic zmierzymy si po wejciu w ycie znowelizowanej ustawy? 

W nowej ustawie o transporcie drogowym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewonika zastpi licencj krajow. Przewidziano te nowe kary dla przewoników, kierowców oraz osób odpowiedzialnych za zarzadzanie transportem. Wprowadzone zezwolenie na wykonywanie zawodu przwonika drogowego zastpi licencj krajow. Podmiotami odpowiedzialnymi za wydanie takiego zezwolenia ma by starosta lub prezydent miasta oraz Gówny Inspektor Transportu Drogowego.

WIĘCEJ

Kondycja rynku transportowego a perspektywy na rok 2013
dodane 2013-08-19

W roku 2012, podobnie jak w dwóch poprzednich latach brana transportowa odnotowaa dynamiczny wzrost . Pomimo wielu czynników które mogy znacznie wpyn na osabienie firm brany TSL takich jak: rosnce ceny paliwa, wprowadzenie opat drogowych, wzrost cen serwisów i ubezpiecze a take pogarszajca si infrastruktura dróg krajowych, brana ta jednak nie wyhamowaa.

WIĘCEJ