Wsppraca

Zapraszamy do wspópracy
 

Przewonik to dla nas wany Partner i fundament naszej dziaalnoci logistycznej dlatego zaley nam na trwaej i wzajemnej wspópracy, opartej na zaufaniu i korzyciach dla obu stron. Dziki tym zasadom udao nam si wspólnie z naszymi Podwykonawcami wypracowa coraz to skuteczniejsze procesy logistyczne.

W zwizku z naszym rozwojem zapraszamy do wspópracy rzetelnych i uczciwych przewoników z dowiadczeniem na drogach krajowych
i Europy.

 
Oferujemy sta wspóprac i moliwo uczestnictwa w wielu projektach dedykowanych, prowadzonych dla naszych Klientów.
 

Oferujemy:
 
  • sta prac i cigo zlece
  • korzystne stawki frachtowe
  • moliwo planowania tras w tzw. "kókach"
  • terminowe i szybkie patnoci
  • wspóprac z dowiadczonym zespoem spedytorów

 

Skontaktuj si z nami!