Transport i Spedycja

 

 • Think Logistic Krakw
 • Think Logistic Krakw
 • Think Logistic Krakw
 
Jestemy dowiadczon firm transportowo- spedycyjn z siedzib w Krakowie. wiadczymy usugi w zakresie spedycji i przewozu przesyek caopojazdowych na terenie kraju. Zapewniamy równie profesjonaln spedycj midzynarodow.

Staramy si dopasowa metody naszych dziaa do zmieniajcych si warunków na rynku transportowym.
Posiadamy licencje uprawniajce nas do wiadczenia usug transportowych. Wieloletnie dowiadczenie pracowników firmy zapewni Pastwu najwysz jako usug, terminowy serwis i optymalny dobór tras. Oprócz kompletnej i kompleksowej usugi spedycyjnej zapewniamy peny nadzór nad powierzonym nam adunkiem oraz indywidualne doradztwo w zakresie optymalizacji floty.
Realizujemy zlecenia od rki a nasz ofert dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.

W naszej pracy kierujemy si przede wszystkim rzetelnocia, solidnoci i partnerstwem we wspópracy z Kontrahentem.
 
Oferujemy profesjonalne usugi transportowo-spedycyjne, dziki którym zyskacie Pastwo:
 
 
 • moliwo transportu na terenie caego kraju
 • terminowy i bezpieczny transport
 • wysok jako usug i sprawn ich realizacj
 • kompleksowe rozwizania logistyczne w transporcie krajowym i midzynarodowym
 • nadzór nad przebiegiem caego procesu transportu i logistyki
 • nowoczesn flot samochodow i sprawdzonych przewoników
 • zachowanie poufnoci informacji 
 • moliwo wgldu w przebieg zlecenia
 • moliwo zmiany i negocjacji stawek frachtowych